XE BEN CHIẾN THẮNG

XE BEN CHIẾN THẮNG 1T2

XE BEN CHIẾN THẮNG 1T2

196.000.000 VNĐ

1200 KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

BEN 2 CẦU CHIẾN THẮNG 6T8

BEN 2 CẦU CHIẾN THẮNG 6T8

585.000.000 VNĐ

6800 KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE BEN CHIẾN THẮNG WAW 5T9

XE BEN CHIẾN THẮNG WAW 5T9

Liên hệ

5900 KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

BEN DAYUN CHIẾN THẮNG 5T8

BEN DAYUN CHIẾN THẮNG 5T8

469.000.000 VNĐ

5800 KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

BEN CHIẾN THẮNG DAYUN 4T35

BEN CHIẾN THẮNG DAYUN 4T35

Liên hệ

4350 KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

BEN 2 CẦU CHIẾN THẮNG 7T7

BEN 2 CẦU CHIẾN THẮNG 7T7

630.000.000 VNĐ

7700 KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE TẢI BEN CHIẾN THẮNG 2T35

XE TẢI BEN CHIẾN THẮNG 2T35

285.000.000 VNĐ

2350 KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE BEN CHIẾN THẮNG 8T4

XE BEN CHIẾN THẮNG 8T4

Liên hệ

8400 KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

BEN 2 CẦU CHIẾN THẮNG 6T2

BEN 2 CẦU CHIẾN THẮNG 6T2

520.000.000 VNĐ

6200 KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

BEN 2 CẦU CHIẾN THẮNG 5T5

BEN 2 CẦU CHIẾN THẮNG 5T5

413.000.000 VNĐ

5500 KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

BEN 1 CẦU CHIẾN THẮNG 5T5

BEN 1 CẦU CHIẾN THẮNG 5T5

390.000.000 VNĐ

5500 KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

Ô TÔ ĐÔNG ANH - ĐẠI LÝ XE TẢI HÀ NỘI

Đối tác

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác
Menu
Gọi điện SMS  Chỉ đường