XE TẢI HYUNDAI

HYUNDAI EX8 GTL THÙNG KÍN

HYUNDAI EX8 GTL THÙNG KÍN

757.000.000 VNĐ

7050 KG

 Qùa tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

HYUNDAI EX8 GTL THÙNG BẠT

HYUNDAI EX8 GTL THÙNG BẠT

750.000.000 VNĐ

7150 KG

 Qùa tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

HYUNDAI N250SL THÙNG KÍN

HYUNDAI N250SL THÙNG KÍN

522.000.000 VNĐ

2300 KG

 Qùa tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

XE HYUNDAI 110SP THÙNG KÍN

XE HYUNDAI 110SP THÙNG KÍN

715.000.000 VNĐ

6700 KG

 Qùa tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

HYUNDAI H150 THÙNG BẠT

HYUNDAI H150 THÙNG BẠT

386.000.000 VNĐ

1400 KG

 Qùa tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

HYUNDAI N250SL THÙNG BẠT

HYUNDAI N250SL THÙNG BẠT

516.000.000 VNĐ

2400 KG

 Qùa tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

XE HYUNDAI 110SP THÙNG BẠT

XE HYUNDAI 110SP THÙNG BẠT

710.000.000 VNĐ

6950 KG

 Qùa tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

HYUNDAI EX8 GTS2 THÙNG BẠT

HYUNDAI EX8 GTS2 THÙNG BẠT

732.000.000 VNĐ

7200 KG

 Qùa tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

HYUNDAI H150 GẮN BỬNG NÂNG

HYUNDAI H150 GẮN BỬNG NÂNG

440.000.000 VNĐ

1050 KG

 Qùa tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

HYUNDAI EX8 GTS2 THÙNG KÍN

HYUNDAI EX8 GTS2 THÙNG KÍN

738.000.000 VNĐ

7100 KG

 Qùa tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

Ô TÔ ĐÔNG ANH - ĐẠI LÝ XE TẢI HÀ NỘI

Đối tác

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác
Menu
Gọi điện SMS  Chỉ đường