Slider
Slider
Slider
Slider
Slider

Ô TÔ ĐÔNG ANH - ĐẠI LÝ XE TẢI HÀ NỘI

Sản phẩm mới nhất

XE SUZUKI 7 TẠ THÙNG KÍN

XE SUZUKI 7 TẠ THÙNG KÍN

330.000.000 VNĐ

630 KG

 

 Tặng mui lướt gió.

Tặng Camera hành trình.

 Tặng bao tay lái.

XE TẢI VAN SUZUKI 2 CHỖ

XE TẢI VAN SUZUKI 2 CHỖ

293.000.000 VNĐ

580 KG

 

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE KENBO THÙNG CÁNH DƠI

XE KENBO THÙNG CÁNH DƠI

196.000.000 VNĐ

900 KG

 

 Qùa tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

XE SUZUKI 990KG THÙNG BẠT

XE SUZUKI 990KG THÙNG BẠT

320.000.000 VNĐ

750 KG

 

 Tặng mui lướt gió

 Tặng Camera hành trình.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

XE TẢI SUZUKI 5 TẠ THÙNG BẠT

XE TẢI SUZUKI 5 TẠ THÙNG BẠT

250.000.000 VNĐ

550 KG

 

 Tặng mui lướt gió.

 Tặng Camera hành trình.

 Tặng bao tay lái.

XE TẢI JAC 990KG MÁY DẦU

XE TẢI JAC 990KG MÁY DẦU

305.000.000 VNĐ

990 KG

 

 Qùa tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE BEN CHIẾN THẮNG 1T2

XE BEN CHIẾN THẮNG 1T2

196.000.000 VNĐ

1200 KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE TẢI DUNNINE THÙNG KÍN

XE TẢI DUNNINE THÙNG KÍN

252.000.000 VNĐ

 

  Quà tặng hấp dẫn.

  Khuyến mãi khủng.

  Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE TẢI DUNNINE THÙNG BẠT

XE TẢI DUNNINE THÙNG BẠT

252.000.000 VNĐ

990 KG

 

  Quà tặng hấp dẫn.

  Khuyến mãi khủng.

  Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE TẢI DUNNINE 1 TẤN

XE TẢI DUNNINE 1 TẤN

252.000.000 VNĐ

1200 KG

 

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

.

 

XE TẢI DUNINE E6

XE TẢI DUNINE E6

Liên hệ

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE PICKUP SANDEUR S100 THÙNG BẠT

XE PICKUP SANDEUR S100 THÙNG BẠT

599.000.000 VNĐ

850KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE PICKUP SANDEUR S100 THÙNG KÍN

XE PICKUP SANDEUR S100 THÙNG KÍN

599.000.000 VNĐ

850KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE Ô TÔ PICKUP SANDEUR S100

XE Ô TÔ PICKUP SANDEUR S100

549.000.000 VNĐ

990KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE TẢI PICKUP CABIN KÉP

XE TẢI PICKUP CABIN KÉP

549.000.000 VNĐ

990KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE TẢI JAC N900S THÙNG BẠT

XE TẢI JAC N900S THÙNG BẠT

728.000.000 VNĐ

9100 KG

 

 Tặng mui lướt gió

 Tặng Camera hành trình.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

SUZUKI 7 TẠ THÙNG BẠT MỞ 3 BỬNG

SUZUKI 7 TẠ THÙNG BẠT MỞ 3 BỬNG

325.000.000 VNĐ

750 KG

 Tặng mui lướt gió

 Tặng Camera hành trình.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

SUZUKI PRO THÙNG CÁNH DƠI

SUZUKI PRO THÙNG CÁNH DƠI

330.000.000 VNĐ

490 KG

 

 Tặng mui lướt gió

 Tặng Camera hành trình.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

XE TẢI SUZUKI GẮN BỬNG NÂNG

XE TẢI SUZUKI GẮN BỬNG NÂNG

370.000.000 VNĐ

600 KG

 

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE TẢI VAN KENBO 2 CHỖ

XE TẢI VAN KENBO 2 CHỖ

195.000.000 VNĐ

945 KG

 

 Tặng Lót Sàn Cabin

 Tặng Camera hành trình.

 Tặng bao tay lái.

XE SUZUKI 5 TẠ CHỞ GIA CẦM

XE SUZUKI 5 TẠ CHỞ GIA CẦM

300.000.000 VNĐ

430 KG

 

 Khuyến mại hấp dẫn

 Tặng Camera hành trình.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE SUZUKI PRO CHỞ GIA CẦM

XE SUZUKI PRO CHỞ GIA CẦM

350.000.000 VNĐ

530 KG

 

 Tặng Lót Sàn Cabin

 Tặng Camera hành trình.

 Tặng bao tay lái.

BEN 2 CẦU CHIẾN THẮNG 6T8

BEN 2 CẦU CHIẾN THẮNG 6T8

585.000.000 VNĐ

6800 KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE BEN CHIẾN THẮNG WAW 5T9

XE BEN CHIẾN THẮNG WAW 5T9

Liên hệ

5900 KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

Xe bán chạy

XE SUZUKI 7 TẠ THÙNG KÍN

XE SUZUKI 7 TẠ THÙNG KÍN

330.000.000 VNĐ

630 KG

 

 Tặng mui lướt gió.

Tặng Camera hành trình.

 Tặng bao tay lái.

XE TẢI VAN SUZUKI 2 CHỖ

XE TẢI VAN SUZUKI 2 CHỖ

293.000.000 VNĐ

580 KG

 

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE KENBO THÙNG CÁNH DƠI

XE KENBO THÙNG CÁNH DƠI

196.000.000 VNĐ

900 KG

 

 Qùa tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

XE SUZUKI 990KG THÙNG BẠT

XE SUZUKI 990KG THÙNG BẠT

320.000.000 VNĐ

750 KG

 

 Tặng mui lướt gió

 Tặng Camera hành trình.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

XE TẢI SUZUKI 5 TẠ THÙNG BẠT

XE TẢI SUZUKI 5 TẠ THÙNG BẠT

250.000.000 VNĐ

550 KG

 

 Tặng mui lướt gió.

 Tặng Camera hành trình.

 Tặng bao tay lái.

XE TẢI JAC 990KG MÁY DẦU

XE TẢI JAC 990KG MÁY DẦU

305.000.000 VNĐ

990 KG

 

 Qùa tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE BEN CHIẾN THẮNG 1T2

XE BEN CHIẾN THẮNG 1T2

196.000.000 VNĐ

1200 KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE TẢI DUNNINE THÙNG KÍN

XE TẢI DUNNINE THÙNG KÍN

252.000.000 VNĐ

 

  Quà tặng hấp dẫn.

  Khuyến mãi khủng.

  Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE TẢI DUNNINE THÙNG BẠT

XE TẢI DUNNINE THÙNG BẠT

252.000.000 VNĐ

990 KG

 

  Quà tặng hấp dẫn.

  Khuyến mãi khủng.

  Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE TẢI DUNNINE 1 TẤN

XE TẢI DUNNINE 1 TẤN

252.000.000 VNĐ

1200 KG

 

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

.

 

XE TẢI DUNINE E6

XE TẢI DUNINE E6

Liên hệ

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE PICKUP SANDEUR S100 THÙNG BẠT

XE PICKUP SANDEUR S100 THÙNG BẠT

599.000.000 VNĐ

850KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE PICKUP SANDEUR S100 THÙNG KÍN

XE PICKUP SANDEUR S100 THÙNG KÍN

599.000.000 VNĐ

850KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE Ô TÔ PICKUP SANDEUR S100

XE Ô TÔ PICKUP SANDEUR S100

549.000.000 VNĐ

990KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE TẢI PICKUP CABIN KÉP

XE TẢI PICKUP CABIN KÉP

549.000.000 VNĐ

990KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE TẢI JAC N900S THÙNG BẠT

XE TẢI JAC N900S THÙNG BẠT

728.000.000 VNĐ

9100 KG

 

 Tặng mui lướt gió

 Tặng Camera hành trình.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

SUZUKI 7 TẠ THÙNG BẠT MỞ 3 BỬNG

SUZUKI 7 TẠ THÙNG BẠT MỞ 3 BỬNG

325.000.000 VNĐ

750 KG

 Tặng mui lướt gió

 Tặng Camera hành trình.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

SUZUKI PRO THÙNG CÁNH DƠI

SUZUKI PRO THÙNG CÁNH DƠI

330.000.000 VNĐ

490 KG

 

 Tặng mui lướt gió

 Tặng Camera hành trình.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%

XE TẢI SUZUKI GẮN BỬNG NÂNG

XE TẢI SUZUKI GẮN BỬNG NÂNG

370.000.000 VNĐ

600 KG

 

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE TẢI VAN KENBO 2 CHỖ

XE TẢI VAN KENBO 2 CHỖ

195.000.000 VNĐ

945 KG

 

 Tặng Lót Sàn Cabin

 Tặng Camera hành trình.

 Tặng bao tay lái.

XE SUZUKI 5 TẠ CHỞ GIA CẦM

XE SUZUKI 5 TẠ CHỞ GIA CẦM

300.000.000 VNĐ

430 KG

 

 Khuyến mại hấp dẫn

 Tặng Camera hành trình.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE SUZUKI PRO CHỞ GIA CẦM

XE SUZUKI PRO CHỞ GIA CẦM

350.000.000 VNĐ

530 KG

 

 Tặng Lót Sàn Cabin

 Tặng Camera hành trình.

 Tặng bao tay lái.

BEN 2 CẦU CHIẾN THẮNG 6T8

BEN 2 CẦU CHIẾN THẮNG 6T8

585.000.000 VNĐ

6800 KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

XE BEN CHIẾN THẮNG WAW 5T9

XE BEN CHIẾN THẮNG WAW 5T9

Liên hệ

5900 KG

 Quà tặng hấp dẫn.

 Khuyến mãi khủng.

 Hỗ trợ vay vốn 70 - 90%.

ĐẠI LÝ XE TẢI CHÍNH HÃNG - CÔNG TY TNHH ô tô Đông anh

Bạn đang có ý định mua xe tải ? Bạn đang phân vân không biết lựa chọn dòng xe nào ? Bạn đang mong muốn tìm kiếm đại lý xe tải chính hãng uy tín ? Đừng lo lắng hãy đến với Công ty TNHH ô tô Đông Anh – nơi xóa tan tất cả những trăn trở của bạn.

Công ty TNHH ô tô Đông Anh được thành lập vào ngày 25/02/2014, chuyên cung cấp các dòng xe tải, xe ben, xe đông lạnh, xe đầu kéo, xe chuyên dụng, xe gắn cẩu,… chính hãng đến từ các thương hiệu nổi tiếng như Chiến Thắng, Hyundai, Kenbo, JAC, Suzuki… Là công ty mới thành lập song ô tô Đông Anh đã gặt hái được những thành công nhất định. Trong đó, quan trọng nhất là ghi được dấu ấn thương hiệu với slogan “ Mang tâm huyết, Chở thành công ” trên thị trường. Từ đó góp phần tích cực cho sự phát triển của ngành kinh doanh xe tải nói riêng và nền kinh tế nói chung.

Thời gian qua, ô tô Đông Anh đã không ngừng lớn mạnh về qui mô và doanh số bán hàng. Cùng với nhu cầu vận tải chuyên chở hàng hóa đang ngày càng cao hơn, công ty TNHH ô tô Đông Anh Tải luôn tự hào là một trong những đơn vị đi đầu trong việc cung cấp các sản phẩm chất lượng, làm hài lòng kể cả những khách hàng khó tính bởi tải trọng đa dạng, mẫu mã phong phú, nhiều chủng loại, phục vụ nhu cầu chuyên chở khác nhau của khách hàng. Chúng tôi không ngừng nỗ lực nhằm đem đến những sản phẩm vượt trội cũng như sự hài lòng tuyệt đối cho mọi khách hàng.

Vậy điều tuyệt vời mà ô tô Đông Anh dành cho bạn là gì ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về công ty chúng tôi !

NHỮNG ƯU ĐIỂM TUYỆT VỜI CỦA ô tô Đông anh

Xe có sẵn, lái trải nghiệm

Xe có sẵn, lái trải nghiệm

Showroom trưng bày các mẫu xe có sẵn, giúp khách hàng tham quan và trải nghiệm thực tế để có cái nhìn chân thật hơn từ đó đưa ra lựa chọn dòng xe phù hợp nhất.

Hỗ trợ trả góp, thủ tục nhanh

Hỗ trợ trả góp, thủ tục nhanh

Hỗ trợ khách hàng mua xe trả góp lên đến 80% giá trị xe, thời gian vay tối đa 6 năm, lãi tính theo dư nợ giảm dần. Đảm bảo thủ tục đơn giản, nhanh gọn, thời gian xử lý hồ sơ nhanh chóng.

Hỗ trợ giao xe nhanh, tận nơi

Hỗ trợ giao xe nhanh, tận nơi

Dù ở xa hay gần, khách hàng không phải lo lắng bất cứ điều gì bởi khi mua xe tại ô tô Đông Anh, chúng tôi sẽ giao xe tận nơi, nhanh chóng đúng thời hạn theo yêu cầu của quý khách.

Giá cả cạnh tranh

Giá cả cạnh tranh

Giá cả sản phẩm hợp lý cùng các chương trình khuyến mãi ưu đãi hấp dẫn nhất. Bên cạnh đó còn có các dịch vụ hậu mãi bảo hành sửa chữa chu đáo với đội ngũ kỹ thuật tay nghề cao.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp

Đội ngũ nhân viên tâm huyết với nghề, được đào tạo chuyên nghiệp, bài bản về chuyên môn, tư vấn nhiệt tình, chăm sóc chu đáo, tạo cảm giác thoải mái nhất cho mọi khách hàng.

Uy tín hàng đầu

Uy tín hàng đầu

“Chữ tín luôn được đặt hàng đầu”. Trong quá trình xây dựng thương hiệu, ô tô Đông Anh lấy uy tín làm kim chỉ nam để hoạt động và phát triển, cung cấp các dòng xe chính hãng với chất lượng tốt nhất.

Đối tác

Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác Đối tác
Menu
Gọi điện SMS  Chỉ đường